×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Duplikat

 

INFORMUJEMY

W przypadku zaginięcia "POŚWIADCZENIA WYKONANIA I ZBADANIA ZBIORNIKA GAZU SKROPLONEGO DO NAPĘDU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH", instytucją upoważnioną do wydawania duplikatów protokołów oraz decyzji z badania odbiorczego zbiornika gazu skroplonego LPG stanowiącego wyposażenie pojazdu samochodowego jest TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY.

W związku z powyższym prosimy o kontakt  z  TRANSPORTOWYM DOZOREM TECHNICZNYM, Oddział Terenowy w Katowicach, 40-181 Katowice, ul. Cedrowa 8, tel. 032 - 793 70 36, fax: 032 - 258 31 39 lub e-mail: https://www.tdt.gov.pl/dzialalnosc/dzialalnosc-dozorowa/urzadzenia-podlegajace-dozorowi-technicznemu/specjalistyczne-urzadzenia-cisnieniowe/zbiorniki-lpg-cng-lng-h2/#1612263383612-cd32a6c9-5e96