×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacje dla akcjonariuszy


 

GRODKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS:0000024465
 

Zarząd Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych
Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodkowie ul. Wrocławska 59

działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 15 pkt 1 i 4 Statutu spółki zwołuje:
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 10.09. 2021 r. o godz. 900  w Domu Kultury ul. Kasztanowa 16  
49-200 Grodków

 

Do dnia 10 sierpnia 2021 r. Akcjonariusze mają możliwość składania wniosków
(sekretariat Spółki), które chcą umieścić w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

 


 

 

Piąte wezwanie dla Akcjonariuszy
do złożenia dokumentów akcji GZWM S.A.

 

PDFPiąte wezwanie dla Akcjonariuszy.pdf

 

 

Czwarte wezwanie dla Akcjonariuszy
do złożenia dokumentów akcji GZWM S.A.

 

PDFCzwarte wezwanie dla Akcjonariuszy.pdf

 

 

Trzecie wezwanie dla Akcjonariuszy
do złożenia dokumentów akcji GZWM S.A.

 

PDFTrzecie wezwanie dla Akcjonariuszy.pdf